FEIRA DE EMPREGO ZAMORA EMPREGA 2015

21 de maio de 2015

Feira de Emprego Zamora Emprega 2015
Co obxectivo de crear unha oportunidade de encontro entre estudantes, persoas que buscan emprego e empresas e institucións, a Cámara Oficial de Comercio, Industria e Servizos de Zamora e o Concello de Zamora organizaron a primeira edición de "Zamora Emprega", primeira feira de emprego desta provincia.O evento tivo lugar o 21 de maio de en 2015 a sede zamorana da Fundación Hispano-Lusa Rei Alfonso Henriques, e foi inaugurado por Dna. Rosa Valdeón Santiago, Alcaldesa de Zamora, D. Manuel Vidal Gutiérrez, Presidente da Cámara de Comercio de Zamora e D. Jerónimo García Bermejo, Subdelegado do Goberno en Zamora.A feira contou cunha zona expositiva na que as empresas puideron asesorar ao público en materia de emprego e informarlle sobre cales son os perfís profesionais máis demandados. Paralelamente, celebráronse conferencias e talleres destinados a axudar aos asistentes a buscar emprego ou a crear un autoemprego eficaz. Igualmente, varios orientadores estiveron a disposición dos visitantes para axudarlles a facer o seu perfil laboral e a elaborar un currículo en función do que demandan as empresas.Os asistentes puideron, así, obter información de primeira man sobre as oportunidades do mercado de traballo e a oferta de emprego existente, establecer contactos e integrarse en redes profesionais útiles para o futuro profesional e mellorar os seus recursos e perfil profesional grazas ao asesoramento de profesionais expertos na materia.A cita, que contou coa asistencia de varios expertos de recoñecido prestixio en novas tecnoloxías e a súa aplicación ao mundo dos negocios, tivo unha gran aceptación por parte do público, cun elevado número de visitantes que se rexistraron previamente na web da feira, requisito necesario para poder asistir ao evento. Outros moitos interesados non puideron rexistrarse nin asistir polas limitacións de aforamento do recinto onde se celebrou.O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) estivo presente nesta feira cunha caseta de 52 m atendido permanentemente por persoal da súa Dirección Provincial en Zamora baixo a supervisión da Directora Provincial, Dna. Mª Isabel Pellón Esteban, quen tamén impartiu un taller sobre os servizos que presta o SEPE, o contido da súa páxina web, as medidas de fomento do emprendimiento e a formación profesional dual.A atención ao público na caseta realizouse nun mostrador, no que se contou coa axuda de dous computadores portátiles para unha mellor explicación aos asistentes interesados. Así mesmo, dispúxose dun expositor de folletos informativos tanto destes temas como doutras materias de interese para os asistentes, como o Portal Emprégache ou o Observatorio das Ocupacións. Na súa visita á feira, o Subdelegado do Goberno detívose especialmente na caseta do SEPE, onde se interesou pola calidade e eficacia da información e orientación laboral que se ofrecía aos asistentes.