GALARDÓN @ASLAN´2010 AO SEPE POLA SÚA "PLATAFORMA DE SEGURIDADE WEB REDTRABAJ@ E O SEU IMPACTO NA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA"

25 de marzo de 2010

Galardón @asLAN´2010

O Servizo Público de Emprego Estatal recibiu o Galardón @asLAN´2010 ao "Caso de Éxito máis valorado pola súa Innovación e Ejemplaridad" na categoría "Administración Central" pola implantación da "Plataforma de Seguridade web redtrabaj@ e o seu impacto na Administración Electrónica".

A presentación da "Plataforma de Seguridade web redtrabaj@ e o seu impacto na Administración Electrónica" implantada no SEPE correu a cargo do seu Xefe de Área de Seguridade e Loxística da Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e Comunicacións, D. Eugenio García Gómez.

Redtrabaj@ é a web dinamizadora do mercado laboral que achega solucións a quen buscan traballo e a quen o ofrecen, e fai posible a tramitación electrónica das prestacións por desemprego. Con redtrabaj@ o SEPE entra de cheo na e-Administración. A Plataforma de Seguridade para a web redtrabaj@ dota a esta dos sistemas de seguridade máis innovadores que permiten cumprir as normas de Administración Electrónica, de modo que se achegan os servizos ofrecidos aos cidadáns, evitando desprazamentos e tempos mortos de espera, mellorando a calidade do servizo recibido pola cidadanía.