O PROGRAMA DE APRENDIZAXE PERMANENTE DA UNIÓN EUROPEA PREMIA AO SEPE COMO EXEMPLO DE BOAS PRÁCTICAS NO MARCO DO PROGRAMA VISITAS DE ESTUDO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

12 de decembro de 2012

Premio Programa de Aprendizaxe Permanente da Unión Europea 2012

O premio foi entregado no marco de VINA Conferencia Nacional Temática e Feira de valorización do OAPEE, celebrada en Madrid o 12 de decembro.

Na mesma presentáronse algunhas das actuacións máis interesantes realizadas polas asociacións Comenius e Grundtvig ao redor da "Empregabilidade no marco do Programa de Aprendizaxe Permanente".

Ademais, entregáronse os recoñecementos de calidade do Programa de Aprendizaxe Permanente aos centros ou institucións de ámbito nacional que destacaron pola súa traxectoria, tanto na participación no Programa como na calidade dos proxectos realizados.