A AEVAL CONCEDE O PREMIO CIDADANÍA 2013 AO SEPE POLO SEU SISTEMA DE CITA PREVIA

22 de xullo de 2014

Premio AEVAL 2013

Os Premios á Calidade e Innovación na Xestión Pública foron creados polo Real Decreto 951/2005, polo que se establecía o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado e atribuíase as funcións de xestión do proceso dos premios á Axencia Estatal de Avaliación das Políticas Públicas e a Calidade dos Servizos (AEVAL).

A experiencia adquirida na xestión do sete convocatorias celebradas entre 2006 e 2012 aconsellaba reordenar e actualizar a regulación. Así, a Orde HAP/1353/2013 deu nova regulación a estes Premios, quedando configurados nas seguintes modalidades e categorías:

  • Premio á Excelencia na Xestión Pública: Destinado a recoñecer aos órganos e organismos públicos que se distinguiron polo incremento da calidade dos seus servizos, podendo outorgarse unha mención especial á organización candidata que acredite un esforzo sostido de mellora, con independencia da puntuación alcanzada.
  • Premio á Innovación na Xestión Pública: Destinado a recoñecer ás organizacións públicas que se distinguiron nos aspectos de innovación, tanto na vertente externa como interna. Esta modalidade desdóbrase en dúas categorías:
    • Premio Cidadanía: Destinado a recoñecer as prácticas innovadoras na provisión de produtos ou servizos, así como nos sistemas de relación, con impacto externo nos cidadáns ou usuarios.
    • Premio Innovación na Xestión: Destinado a iniciativas que redunden nunha mellora organizativa ou dos procesos de xestión das organizacións públicas, que non necesariamente teñan un reflexo directo nos cidadáns ou usuarios dos servizos pero que inevitablemente redunden no seu beneficio.

A Orde HAP/1326/2014, que concede os premios correspondentes a , 2013dispuxo conceder o Premio Cidadanía 2013 á práctica “Cita Previa: 16 millóns de cidadáns á súa hora”, presentada polo Servizo Público de Emprego Estatal.

A Cita Previa perseguiu dar solución ao problema que supuñan as longas colas de espera nas Oficinas de Prestacións do SEPE, incrementadas pola crise a partir de . 2008O organismo marcouse como obxectivo na 2010 elaboración propia dunha ferramenta informática sinxela que, de forma virtual, facilitase a xestión da espera dos usuarios das súas oficinas.

A implantación da Cita previa tamén serviu para planificar o traballo nas oficinas, mellorando o clima laboral e reducindo a tensión dos empregados e os conflitos cos usuarios.