A FUNDACIÓN SOCINFO E A REVISTA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PREMIAN O SEPE POLO SEU SISTEMA DE CITA PREVIA

01 de abril de 2014

Premio SOCINFO 2014

O pasado 1 de abril celebrouse o seminario "TIC nos Servizos Públicos de Emprego", organizado pola Fundación Socinfo e a revista "Sociedade da Información" e patrocinado por Oracle, no que se trataron proxectos desenvolvidos polos Servizos Públicos de Emprego, tanto nas tradicionais tarefas de intermediación de oferta e demanda, orientación, e formación do traballador, como nas novas solucións funcionais de asesoría ás empresas empregadoras para a cobertura de postos, segmentación de público obxectivo, xestión do territorio, carteira de servizos, planificación e seguimento de actividades, análise e previsión de nova oferta xerada, solucións de mobilidade, etc. Todo iso facendo énfase nas tecnoloxías da información e comunicación como ferramentas esenciais.

No seminario participaron Servizos Públicos de Emprego de todas as administracións públicas, tanto estatal coma autonómica e local, que expuxeron as súas diversas experiencias neste sentido. O Servizo Público de Emprego Estatal, representado por D. Santiago Graña, presentou o seu sistema de Cita Previa.

Á finalización da xornada entregáronse os premios "TIC Servizos Públicos Emprego 2014", outorgados por un xurado constituído por 40 relatores de Organismos Públicos vinculados á área de Emprego/Traballo que participaron en anteriores seminarios de Socinfo.

A Cita Previa do SEPE obtivo o premio na categoría Accésit, tanto polo volume de cidadáns atendidos (16 millóns de citas ao ano), coma pola transcendencia social das prestacións que xestiona.

O premio foi recollido por D. Santiago Graña Domínguez, subdirector xeral de Tecnoloxías da Información e Comunicacións, ao que acompañaron Dª. Orballo Rodríguez Temiño, subdirectora xeral adxunta de Tecnoloxías da Información e Comunicacións e Dª. Amelia García Pérez, conselleira técnica Organización.