LA COMISIÓN EUROPEA CONCEDE EL PREMIO "BEST SOCIAL MEDIA 2015" A EURES-ESPAÑA

23 de abril de 2015

Premio "Best Social Media" 2015

 

A Comisión Europea ha concedido a EURES-España o premio "Best Social Media" á mellor utilización das redes sociais, dentro dos "Eures Communication Excellence awards 2015" que tratan de premiar as iniciativas máis punteiras dentro da Rede ‪‎EURES‬ en materia de comunicación cos cidadáns.

O labor de EURES- España en materia de redes sociais bateu marcas, tanto en número de usuarios como en alcance das publicacións e participación. Todo iso enmárcase na estratexia europea de achegamento aos cidadáns para unha difusión máis eficiente dos servizos de EURES de apoio á mobilidade laboral en Europa.

EURES (EURopean Employment Services) é unha rede de cooperación para o emprego e para a libre circulación de traballadores, un dos principios fundamentais da Unión Europea. O seu obxectivo é prestar servizos aos traballadores, aos empresarios, e a calquera cidadán que desexe beneficiarse do principio da libre circulación de persoas, proporcionando información e asesoramento sobre ofertas e demandas de emprego, situación e evolución do mercado de traballo e sobre condicións de vida e traballo de cada país.

EURES pon en relación á Comisión Europea cos Servizos Públicos de Emprego dos países do Espazo Económico Europeo (países membros da UE, máis Islandia, Noruega e Liechtenstein), con Suíza e con outros organismos. A rede inclúe tamén a asociacións transfronteirizas, asociacións de traballadores, organizacións patronais, universidades e outras institucións locais e rexionais, todos eles interesados nas cuestións relacionadas co emprego.