LA AEVAL OTORGA EL SELLO "NIVEL DE EXCELENCIA EVAM 200-299" A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SEPE EN CIUDAD REAL

16 de marzo de 2016

Selo AEVAL "Nivel de Excelencia EVAM 200-299" á Dirección Provincial do SEPE en Cidade Real

A Axencia Estatal de Avaliación das Políticas Públicas e a Calidade dos Servizos (AEVAL) recoñeceu unha vez máis a atención e dedicación que o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) presta aos seus usuarios e a calidade dos seus servizos.

Nesta ocasión, a AEVAL outorgou o 16 de marzo de 2016 á Dirección Provincial do SEPE en Cidade Real o Selo de Excelencia EVAM 200-299 en recoñecemento ás accións de mellora implantadas como consecuencia da avaliación segundo o Modelo EVAM de Excelencia realizada en 2014, na que obtivo unha puntuación situada no Nivel 200-299 puntos, e á valoración das melloras implantadas en 2015 a partir deste diagnóstico.

A Dirección Provincial do SEPE en Cidade Real iniciou a implantación dun Sistema de Xestión de Calidade en 2008, ano no que realizou a autoavaliación segundo o Modelo EFQM, o que lle serviu de punto de partida para planificar os proxectos de mellora cuxos resultados conduciron a superar os 200 puntos na avaliación EVAM.

Documentación