O INAP OUTORGA AO SEPE O PREMIO Á CALIDADE NA FORMACIÓN PARA O EMPREGO DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

14 de xullo de 2016

Premio "Calidade na Formación para o Emprego das Administracións Públicas" 2015

Por Resolución de de 13 outubro de , 2015o Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) convocou a quinta edición dos Premios á Calidade na Formación para o Emprego das Administracións Públicas no seu tres modalidades:

  • Mellores actuacións na xestión da Formación para o Emprego das Administracións Públicas
  • Mellor material didáctico na Formación para o Emprego das Administracións Públicas
  • Innovación didáctica na Formación para o Emprego das Administracións Públicas

Os premios foron concedidos mediante Resolución de de 22 decembro de de 2015 o INAP. O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) foi premiado na modalidade Mellores actuacións na xestión da Formación para o Emprego das Administracións Públicas polas actuacións de xestión referentes aos Itinerarios Formativos do SEPE.

Os Itinerarios Formativos son o eixo principal do novo modelo formativo no que se aposta decididamente pola innovación nos métodos de impartición da acción formativa potenciando a formación en liña e blending learning como instrumentos eficaces para a actividade formativa, para o que se utiliza a plataforma de formación en liña Moodle, cedida gratuitamente polo INAP mediante un convenio de colaboración.

Os Itinerarios Formativos permiten ordenar as accións formativas illadas en traxectorias coherentes de formación, proporcionan ao persoal as competencias e coñecementos necesarios para o desempeño do posto de traballo actual e facilitan o desenvolvemento da carreira profesional ao capacitar para os postos que eventualmente poidan ocuparse no futuro.