A DIRECCION XERAL DE GOBERNACIÓN PUBLICA OUTORGA O SELO DE EXCELENCIA EVAM 300-399 Á DIRECCION PROVINCIAL DE MURCIA

04 de xullo de 2018

Selo de Excelencia EVAM 300-399 á Dirección Provincial de Murcia

A Dirección Xeral de Gobernación Pública, órgano de xestión do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, dependente da Secretaría de Estado de Función Pública, encárgase de establecer os marcos normativos sobre os que traballan e relacionan as distintas Administracións Públicas, así como o seu control e mellora. Así mesmo encoméndaselle o impulso, desenvolvemento e seguimento dos programas de calidade nos servizos públicos.

En exercicio destas funcións, a Directora Xeral da Gobernación Pública, outorgou o 4 de xullo de 2018 o Selo de Excelencia EVAM 300-399 á Dirección Provincial de Murcia en recoñecemento á avaliación segundo o Modelo EVAM de Excelencia realizada en 2017, na que obtivo unha puntuación de 301,13, e a valoración das melloras implantadas en 2018 a partir deste diagnóstico.

A Dirección provincial de Murcia iniciou a implantación dun sistema de Xestión de Calidade en 2012, ano no que realizou a autoevaluación segundo o Modelo EFQM na que obtivo unha puntuación de 150, servíndolle como punto de partida para planificar os proxectos de mellora, cuxos resultados se traduciron en lograr a certificación EVAM.