BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Contrato Indefinido

Discapacidade

Contía anual da bonificación: Menores de anos. 45

 • Homes: 4 . 500 euros
 • Mulleres: 5 . 350 euros

Contía anual da bonificación. Maiores de anos. 45

 • Homes e Mulleres: 5 . 700 euros

Discapacidade Severa

Contía anual da bonificación: Menores de anos. 45

 • Homes: 5 . 100 euros
 • Mulleres: 5 . 950 euros

Contía anual da bonificación: Maiores de anos. 45

 • Homes e Mulleres. 6 . 300 euros

Duración: Durante a vixencia do contrato
Conversión: Durante a vigancia do contrato
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Lei 43 / 2006

 

Conversión de Contratos Temporais de Fomento do Emprego, Contratos en Prácticas e para a Formación e a Aprendizaxe en Empresas Ordinarias (rexistrados como demandantes de emprego)

Discapacidade

Contía anual da bonificación: Menores de anos. 45

 • Homes: 4 . 500 euros
 • Mulleres: 5 . 350 euros

Contía anual da bonificación: Maiores de anos. 45

 • Homes e Mulleres: 5 . 700 euros

Discapacidade Severa

Contía anual da bonificación: Menores de anos. 45

 • Homes: 5 . 100 euros
 • Mulleres: 5 . 950 euros

Contía anual da bonificación: Maiores de anos. 45

 • Homes e Mulleres. 6 . 300 euros

Duración: Durante a vixencia do contrato
Conversión: Durante a vigancia do contrato
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Lei 43 / 2006

 

Contratos Temporal de Fomento do Emprego (rexistrados como demandantes de emprego)

Discapacidade

Contía anual da bonificación: Menores de anos. 45

 • Homes: 3 . 500 euros
 • Mulleres: 4 . 100 euros

Contía anual da bonificación: Maiores de anos. 45

 • Homes: 4 . 100 euros
 • Mulleres: 4 . 700 euros

Discapacidade Severa

Contía anual da bonificación: Menores de anos. 45

 • Homes: 4 . 100 euros
 • Mulleres: 4 . 700 euros

Contía anual da bonificación: Maiores de anos. 45

 • Homes: 4 . 700 euros
 • Mulleres. 5 . 300 euros

Duración: Durante a vixencia do contrato
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Lei 43 / 2006

Contratación Indefinida ou Temporal e Conversion de todos os Contratos Tamporales por un Centro Especial de Emprego

Contía anual: Bonificación das cotas empresariais por todos os conceptos do 100 %


Duración: Durante a vixencia do contrato
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Lei 43 / 2006

 

Contratos de interinidade con desempregados con discapacidade para substituír a traballadores con discapacidade en situacíon de incapacidade temporal

Contía anual: Bonificación das cotas empresariais por todos os conceptos do 100 %


Duración: Durante a vixencia do contrato
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Lei 45 / 2002

 

Contrato para a Formación e a Aprendizaxe (no suposto de traballadores discapacitados sen límite de idade inscritos como demandantes de emprego)

Reducción de las cuotas del empresario según la plantilla de la empresa

 • Contía anual para empresas de menos de traballadores. 250 100 por cen
 • Cuantía anual para empresas de más de 250 trabajadores: 75 por cien

Será bonificación en el supuesto de trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil


Duración: Durante a vixencia do contrato
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Lei 3 / 2012

 

Contrato en Prácticas e para a Formación e a Aprendizaxe se non se optou pola redución que marca a Lei 3 / 2012

Redución da cota empresarial por continxencias comúns do 50 por cento


Duración: Durante a vixencia do contrato
Vixencia da medida: Indefinida
Normativa: Real Decreto Lexislativo 2 / 2015 (Estatuto dos Traballadores)

 

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.005.0

Actualizado a xaneiro 2021