BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN DE PERSOAS NOVAS MENORES DE ANOS. 25

Contrato para a Formación e a Aprendizaxe

Mozos desempregados rexistrados na Oficina de Emprego.

  • Cuantía anual: Reducción de las cuotas del empresario según la plantilla de la empresa. Si es menor de 250 trabajadores: 100 %.
  • Cuantía anual: Reducción de las cuotas del empresario según la plantilla de la empresa. Si es igual o superior de 250 trabajadores: 75 %

 


Duración: Toda a vixencia do contrato.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 3 / 2012

 

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.005.0

Actualizado a xaneiro 2021