BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN DE PERSOAS MAIORES DE ANOS. 45

Traballadores desempregados maiores de anos 52 beneficiarios dos subsidios do Artigo 274 da do Real Decreto Lexislativo 8 / 2015 , a tempo completo e de forma indefinida

Estes traballadores, que se acollen voluntariamente a este programa, poden compatibilizar os subsidios por desemprego co traballo por conta allea en aplicación do previsto no artigo 296 . 3 e 4 do Texto Refundido da Lei da Seguridade Social.

  • Cuantía anual: Bonificación, la que corresponda según el vigente Programa de Fomento de Empleo.
    Dependendo do colectivo, Lei 43 / 2006  ou Lei 3 / 2012

 


Duración: Segundo normativa aplicable do Programa de Fomento de Emprego.
Vigencia de la medida: Según normativa aplicable del Programa de Fomento de Empleo.
Normativa: Lei 45 / 2002

 

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.005.0

Actualizado a xaneiro 2021