BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS Á CONTRATACIÓN DE TRABALLADORES PROCEDENTES DE EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL

Contrato indefinido pola empresa usuaria de traballadores procedentes dunha empresa de traballo temporal que estivesen contratados baixo a modalidade de Formacion e a Aprendizaxe

Homes.

  • Cuantía anual:  1 . 500 euros de reducción a las cuotas empresariales a la seguridad social. Será bonificación en el supuesto de trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Mulleres

  • Cuantía anual:  1 . 800 euros de reducción a las cuotas empresariales a la seguridad social. Será bonificación en el supuesto de trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

 


Duración: 3 anos.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 3 / 2012

 

Contrato indefinido pola empresa usuaria de traballadores procedentes dunha empresa de traballo temporal que estivesen contratados baixo a modalidade de En Prácticas

En empresas de menos de traballadores.. 50

Homes.

  • Cuantía anual:  500 euros de bonificación a las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Mulleres

  • Cuantía anual:  700 euros de bonificación a las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

 


Duración: 3 anos.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 3 / 2012

 

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.005.0

Actualizado a xaneiro 2021