BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS TRAS A CONVERSIÓN DUN CONTRATO EN INDEFINIDO

Conversión de contratos En Prácticas

Soamente en empresas de menos de traballadores.. 50

Homes.

  • Cuantía anual: Bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 500 euros.

Mulleres

  • Cuantía anual: Bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 700 euros.

 


Duración: 3 anos.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 3 / 2012

Conversión de contratos De Substitución

Soamente en empresas de menos de traballadores.. 50

Homes.

  • Cuantía anual: Bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 500 euros.

Mulleres

  • Contía anual: Bonificación das cotas empresariais á Seguridade Socialde 700 euros.

 


Duración: 3 anos.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 3 / 2012

Conversión de contratos De Substitución por Xubilación

Soamente en empresas de menos de traballadores.. 50

Homes.

  • Cuantía anual: Bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 500 euros.

Mulleres

  • Contía anual: Bonificación das cotas empresariais á Seguridade Socialde 700 euros.

 


Duración: 3 anos.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 3 / 2012

Conversión de contratos Para a Formación e a Aprendizaxe

Homes.

  • Cuantía anual: Reducción de la cuotas empresariales a la Seguridad Social de 1 . 500 euros al año.

Mulleres

  • Cuantía anual: Reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de 1 . 800 euros al año.

 


Duración: 3 anos.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 3 / 2012

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.005.0

Actualizado a xaneiro 2021