BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS PARA O MANTEMENTO DO EMPREGO

Mantemento do emprego a traballadores maiores

Maior de anos 65 con anos 38 e 6 meses de cotización efectiva á Seguridade Social e contrato indefinido (novo ou vixente) ou ter 67 anos e 37 anos de cotización

  • Reducción del 100 por cien de la cuota empresarial por contingencias comunes, salvo incapacidad temporal. Si el trabajador no tiene la antigüedad necesaria al cumplir la edad,la exención se aplica desde el cumplimiento del requisito.

 


Duración: Indefinida.
Normativa: Real Decreto Lexislativo 8 / 2015 e Lei 27 / 2011

Emprego selectivo

Traballadores que cesasen na empresa por habérselles recoñecido unha incapacidade permanente total ou absoluta e despois de recibir prestacións de recuperación profesional recobrasen a súa plena capacidade laboral ou continúen afectados por unha incapacidade parcial e reincorpórense á empresa

  • Redución do 50 por cento da cota patronal á Seguridade Social correspondente a continxencias comúns.

 


Duración:  2 anos.
Normativa: Real Decreto 1451 / 1983

Prolongación del periodo de actividad fijos discontínuos (meses febrero, marzo y noviembre)

Traballadores con contratos fixos descontinuos en actividades encadradas nos sectores de turismo, así como as de comercio e hostalaría, sempre que se atopen vinculados ao este sector do turismo e que xeren actividade produtiva nos meses de febreiro, marzo e novembro de cada ano.

  • Bonificación del 50 por ciento de la cuota patronal a la Seguridad Social correspondiente a contingencias comunes. (Exclusivamente los meses de febrero, marzo y noviembre)

 


Duración: Desde o 01/01/2021 a indefinido.
Normativa: Lei 11 / 2020

Prolongación do período de actividade fixos discontínuos (meses de abril a outubro)

Traballadores con contratos fixos descontinuos en actividades encadradas nos sectores de turismo, así como as de comercio e hostalaría, sempre que se atopen vinculados ao este sector do turismo e que xeren actividade produtiva nos meses de abril a outubro de .. 2021

  • Bonificación do 50 por cento da cota patronal á Seguridade Social correspondente a continxencias comúns. (Exclusivamente os meses de abril a outubro de ). 2021

 


Duración: Desde o 01/01/2021 31/12/2021 ao .
Normativa: Real Decreto Lei  35 / 2020

Cambio de posto de traballo ou función diferente

Traballadoras que por razón de risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural (art. 26 da Lei 31 / 1995 ), así como por razón de enfermidade profesional sexan destinadas a un posto ou función compatible co seu estado.

  • Bonificación do 50 por cento da cota empresarial por continxencias comúns.

 


Duración: Durante o cambio de posto.
Normativa: Lei 11 / 2020

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.005.0

Actualizado a xaneiro 2021