BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS A TRABALLADORES PARADOS DE LONGA DURACIÓN

Todas as situacións

  • Homes: Cota anual  1 . 300 euros.
  • Mulleres: Cota anual  1 . 500 euros.

 


Duración:  3 anos.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Real Decreto Lei 8 / 2019

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.005.0

Actualizado a xaneiro 2021