BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS A TRABALLADORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Colectivos xerais

Tipo de contrato indefinido

  • Contía anual: Bonificación de euros.. 600

Tipo de contrato temporal

  • Contía anual: Bonificación de euros.. 500

Conversión de contrato a indefinido

  • Contía anual: 650 euros.

 


Duración: Contrato Indefinido e Conversión: 4 anos. Contrato temporal: durante a vixencia do mesmo.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 43 / 2006

Procedentes dunha empresa de inserción

Tipo de contrato indefinido

  • Contía anual: Bonificación de . 1 650 euros durante o primeiro ano. 600 euros o segundo, terceiro e cuarto ano.

Tipo de contrato temporal (Cantidades a aplicar mentres estea vixente o contrato)

  • Contía anual: Bonificación de . 1 650 euros durante o primeiro ano. 500 euros o segundo, terceiro e cuarto ano.

 


Duración:  4 anos.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 43 / 2006

Contratos formalizados por empresas de inserción para persoas rexistradas como demandantes de emprego menores de anos 30 ou 35 anos con discapacidade

  • Contía anual: Bonificación de . 1 650 euros.

 


Duración:  3 anos para contrato indefinido ou durante a vixencia do contrato para contratos temporais.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 44 / 2007 e Lei 5 / 2011

Contratos formalizados por empresas de inserción para persoas rexistradas como demandantes de emprego maiores de anos. 30

  • Contía anual: Bonificación de euros.. 850

 


Duración:  3 anos para contrato indefinido ou durante a vixencia do contrato para contratos temporais.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 5 / 2011

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.010.6

Actualizado a xaneiro 2021