BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS AO TRABALLO AUTÓNOMO CON CARÁCTER XERAL

Traballadores por conta propia que causen alta inicial ou non estivesen de alta nos dous anos inmediatamente anteriores, que opten pola base mínima de cotización

Traballadores en xeral

Meses do 1 ao 12

 • Reducción sobre la cuota de contingencias comunes incluída la incapacidad temporal. Tarifa plana de 62 , 70 euros al mes.
  (Se a actividade desenvólvese en municipios de menos de . 5 000 habitantes a tarifa plana aplicarase durante 24 meses. Non será de aplicación as reducións e bonificacións para os 12 meses posteriores ao período inicial).

Meses do 13 ao 18

 • Reducción del 50 por ciento sobre la cuota de contingencias comunes incluída la incapacidad temporal.

Meses do 19 ao  21

 • Reducción del  30 por ciento sobre la cuota de contingencias comunes incluída la incapacidad temporal.

Meses do  22  ao 24

 • Bonificación del  30 por ciento sobre la cuota de contingencias comunes incluída la incapacidad temporal.

Homes menores de anos 30 e mulleres menores de anos. 35

Meses 25 a 36

 • Bonificación del 30 por ciento sobre la cuota de contingencias comunes incluída la incapacidad temporal.

 


Normativa: Lei 20 / 2007 e Lei 6 / 2017

Traballadores por conta propia que causen alta inicial ou non estivesen de alta nos dous anos inmediatamente anteriores, que opten por unha base de cotización superior á base mínima

Traballadores en xeral

Meses do 1 ao 12

 • Reducción del 80 por cientosobre la cuota de contingencias comunes incluída la incapacidad temporal.

Meses do 13 ao 18

 • Reducción del 50 por ciento sobre la cuota de contingencias comunes incluída la incapacidad temporal.

Meses do 19 ao  21

 • Reducción del  30 por ciento sobre la cuota de contingencias comunes incluída la incapacidad temporal.

Meses do 22 ao  23

 • Bonificación del  30 por ciento sobre la cuota de contingencias comunes incluída la incapacidad temporal.

Homes menores de anos 30 e mulleres menores de anos. 35

Meses 25 a 36

 • Bonificación del 30 por ciento sobre la cuota de contingencias comunes incluída la incapacidad temporal.

 


Normativa: Lei 20 / 2007 e Lei 6 / 2017

Traballadores por conta propia discapacitados, vítimas de volencia de xénero e vítimas do terrorismo que causen alta inicial ou non estivesen de alta nos dous anos inmediatamente anteriores, que opten pola base mínima de cotización

Durante os 12 meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta

 • Reducción sobre la cuota de contingencias comunes incluída la incapacidad temporal. Tarifa plana de 62 , 70 euros al mes.
  (Se a actividade desenvólvese en municipios de menos de . 5 000 habitantes a tarifa plana aplicarase durante 24 meses. Non será de aplicación as reducións e bonificacións para os 12 meses posteriores ao período inicial).

48 meses seguintes, ata completar un período máximo de anos 5 desde a data de alta

 • Bonificacion do 50 por cento sobre a cota de continxencias comúns incluída a incapacidade temporal.

 


Normativa: Lei 20 / 2007 e Lei 6 / 2017

Traballadores por conta propia discapacitados, vítimas de volencia de xénero e vítimas do terrorismo que causen alta inicial ou non estivesen de alta nos dous anos inmediatamente anteriores, que opten por unha base de cotización superior á base mínima

Durante os 12 meses inmediatamente seguintes á data de efectos do alta

 • Reducción del 80 por ciento sobre la cuota de contingencias comunes incluída la incapacidad temporal.

48 meses seguintes, ata completar un período máximo de anos 5 desde a data de alta

 • Bonificacion do 50 por cento sobre a cota de continxencias comúns incluída a incapacidade temporal.

 


Normativa: Lei 20 / 2007 e Lei 6 / 2017

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120.21.005.0

Actualizado a xaneiro 2021