BONIFICACIÓNS E REDUCIÓNS A VICTIMAS

Vítimas de trata de seres humanos

Rexistradas como demandantes de emprego.

Tipo de contrato Indefinido

 • Contía anual: Bonificación de . 1 500 euros.

Tipo de contrato temporal

 • Contía anual: Bonificación de euros.. 600

 


Duración:  2 anos.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 43 / 2006

Vítimas da violencia de xénero

Tipo de contrato Indefinido

 • Contía anual: Bonificación de . 1 500 euros.

Tipo de contrato temporal

 • Contía anual: Bonificación de euros.. 600

Conversión de contrato temporal a indefinido

 • Contía anual: 1 . 500 euros

 


Duración: Contrato indefindo e conversión  4 anos. Contrato temporal: Durante a vixencia do contrato.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 43 / 2006

Vítimas do terrorismo

Tipo de contrato Indefinido

 • Contía anual: Bonificación de . 1 500 euros.

Tipo de contrato temporal

 • Contía anual: Bonificación de euros.. 600

Conversión de contrato temporal a indefinido

 • Contía anual: 1 . 500 euros

 


Duración: Contrato indefindo e conversión  4 anos. Contrato temporal: Durante a vixencia do contrato.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 43 / 2006

Vítimas de violencia doméstica

Tipo de contrato Indefinido

 • Contía anual: Bonificación de euros.. 850

Tipo de contrato temporal

 • Contía anual: Bonificación de euros.. 600

Conversión de contrato temporal a indefinido

 • Contía anual: 850 euros

 


Duración: Contrato indefindo e conversión  4 anos. Contrato temporal: Durante a vixencia do contrato.
Vixencia da medida: Indefinida.
Normativa: Lei 43 / 2006

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-011-6

Actualizado a marzo 2022