Sede electrónica

Contrato en prácticas

2022

O Contrato en Prácticas está dirixido a aqueles traballadores que estean en posesión dUn título universitario ou dun título de grao medio ou superior, especialista, máster profesional ou certificado do sistema de formación profesional, #de acordo con o previsto na Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, así como con quen posúan un título equivalente de ensinos artísticos ou deportivos do sistema educativo, que habiliten ou capaciten para o exercicio da actividade laboral.
• O contrato de traballo para a obtención de práctica profesional deberá concertarse dentro do tres anos, ou do cinco anos se se *concierta cunha persoa con discapacidade, seguintes á terminación dos correspondentes estudos..

Neste desplegable podes atopar a seguinte información sobre esta modalidade de contratación:

  • Traballadores a quen vai dirixido.
  • Vantaxes que obtén a empresa.
  • Duración e período de proba.
  • Retribucións.
  • Modo de formalizar o contrato.
  • Certificado obtido á finalización do contrato.
  • Conversión en contrato indefinido.

Para unha mellor lectura en pantalla ou para que poida ser impreso nun papel tipo A ,4tes tamén unha folla informativa co mesmo contido.