Sede electrónica

Formación profesional dual - Contrato para a formación e a aprendizaxe

2021

Neste desplegable poderás atopar información sobre a Formación Profesional Dual, conxunto de accións e iniciativas formativas, mixtas de emprego e formación, que teñen por obxecto a cualificación profesional dos traballadores nun réxime de alternancia de actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego ou do sistema educativo.

A formación profesional dual no sistema de formación para o emprego materialízase a través do Contrato para a Formación e a Aprendizaxe. A formación profesional dual no sistema educativo formalízase a través dun convenio de colaboración entre os centros participantes e as empresas do sector correspondente a través dun sistema de bolsas.

Para unha mellor lectura en pantalla ou para que poida ser impreso nun papel tipo A , 4 tes tamén unha folla informativa co mesmo contido.