Sede electrónica

Medidas de apoio ao emprego para investigadores

2022

A xeración de coñecemento en todos os ámbitos, a súa difusión e a súa aplicación para a obtención dun beneficio social ou económico, son actividades esenciais para o progreso da sociedade española, cuxo desenvolvemento foi clave para a converxencia económica e social de España na contorna internacional.

O sector produtivo español está a desenvolver unha cultura científica, tecnolóxica e innovadora que é esencial para a súa competitividade, avanzando cara a un modelo produtivo no que a innovación está chamada a incorporarse definitivamente como unha actividade sistemática de todas as empresas, con independencia do seu sector e tamaño, e no que os sectores de media e alta tecnoloxía terán un maior protagonismo.
Ambas as condicións, así como a cooperación entre o sistema público de ciencia e tecnoloxía e o tecido produtivo, permitirán lograr unha sociedade e unha economía do coñecemento plenamente cohesionadas.

Neste desplegable poderás atopar todas as medidas e incentivos destinados a fomentar o emprego no ámbito da ciencia, a tecnoloxía, a innovación e a investigación.