GRADUADO: O TEU TRABALLO EN EUROPA CON EURES


Escudo de España

Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edición realizada polo Servizo Público de Emprego Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-21-013-2

Actualizada a xaneiro 2021

Algunha vez pensaches que poderías traballar como enxeñeiro en Noruega, ou como enfermeiro en Italia, ou como fisioterapeuta en Francia, ou como profesor no Reino Unido ou como webmaster en Irlanda? Paréceche estraño ou inalcanzable? Estas oportunidades existen. Gustaríache aproveitalas?

Pero... Como e por onde comezar?

Europa é un mercado aberto á mobilidade dos seus profesionais, e EURES pode axudarte se a túa busca de traballo e experiencia van alén das fronteiras, así que por que non comezas falando connosco?

Se o teu obxectivo é ou está en Europa, EURES pode axudarte.

Ao iniciar unha carreira profesional, os titulados da Unión Europea teñen a oportunidade de ver o Espazo Económico Europeo como un mercado de traballo único que ofrece múltiples oportunidades, se se conta cunha serie de habilidades clave, como, por exemplo, o manexo dun ou varios idiomas europeos.

Non obstante, esta interesante opción require prepararse e buscar información con moita precisión, xa que implica máis dificultades que atopar un traballo no teu propio país. Teremos que buscar noutro idioma e desde unha perspectiva cultural diferente.

EURES é unha rede de cooperación dos servizos públicos de emprego en Europa. Ofrece información sobre o mercado de traballo e as oportunidades laborais, as condicións de vida noutros países, orientación profesional e ofertas de emprego. En España, EURES forma parte dos servizos públicos de emprego das comunidades autónomas, coordinados polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).

A través do portal: https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage ábrese a porta ao mercado laboral europeo.

Ao considerar a posibilidade de ter unha experiencia laboral noutro país europeo, xorden centos de dúbidas: Poderei traballar nese país coa miña titulación universitaria? Hai traballo na miña profesión noutros países europeos? En cales? Estou preparado para levar unha vida independente fóra da casa? Que ingresos mínimos necesito para poder vivir no país que me interesa? Podería atopar un plan de prácticas laborais? E se preciso asistencia sanitaria nese país? E coas miñas cotizacións sociais? ¿Podería atopar un traballo de corta duración no verán como primeiro paso?

EURES pode axudarte a obter información útil para tomar decisións.

EURES, a rede de servizos públicos de emprego europeos, pon ao teu dispor unha serie de servizos e información que poden ser moi útiles para facer realidade os teus plans de vivir e traballar noutro país europeo.

Ligazóns de interese

Información, orientación e apoio na busca de emprego internacional:

Información sobre o mercado laboral europeo

A través do portal e a rede de conselleiros de toda Europa, podes obter información actualizada sobre a situación do mercado laboral e os requisitos para acceder a un emprego nos diferentes países comunitarios. A situación do mercado laboral non é a mesma en toda Europa; EURES ofrece orientación sobre as posibles oportunidades profesionais co teu título noutros países.

Orientación profesional

A busca de emprego require as ferramentas axeitadas. Ademais dun nivel de idioma adecuado para desenvolver a túa profesión, necesitarás asesoramento para preparar a túa estratexia de busca de emprego, adaptar o teu currículo e empregar os intermediarios e sistemas máis axeitados para atopar un traballo no país que che interese.

Condicións de vida e traballo

Un proxecto de mobilidade internacional require documentación previa sobre as condicións de vida e traballo no país de destino: procedementos administrativos, custo da vida, cultura, cobertura da seguridade social, lexislación laboral, sistema educativo, entidades profesionais ou códigos sociais.

Non saias do país sen ter consultado previamente en EURES estes aspectos.

Recoñecemento profesional

Moitas profesións vinculadas a títulos universitarios están reguladas pola lei nos países da UE, e o acceso a elas require un procedemento chamado "recoñecemento profesional".

Podes recoller información a través de EURES sobre se a túa profesión está regulada ou non no teu país de destino, o organismo competente para o recoñecemento profesional e os pasos que cómpre seguir.

Ofertas de emprego

Os servizos públicos de emprego europeos poñen á túa disposición ofertas de emprego no portal EURES. Na sección "Búsqueda de empleo" (Busca de emprego) atoparás unha base de datos con miles de ofertas. As buscas pódense facer por profesión ou por competencias.

Tamén podes crear unha conta "Mi EURES" (O meu EURES) e introducir o teu CV, o que che permitirá recibir ofertas de emprego directamente no teu correo electrónico e que empresarios de toda Europa poidan consultar o teu currículo.

Cada oferta indica como solicitar o traballo e o enderezo de contacto para chamar ou enviar o CV, que normalmente deberá estar escrito no idioma do país de destino.

Procesos de selección en España

EURES organiza convocatorias para cubrir empregos en sectores coma o turismo, a educación, a sanidade ou a enxeñaría aquí e noutros países. Estes procesos teñen grandes vantaxes, comezando por que a selección se realiza no noso país. As convocatorias publícanse na  páxina web de EURES España.

En moitos países europeos, ademais da túa titulación universitaria, avaliaranse as túas competencias e habilidades: se sabes comunicarte de forma eficaz tanto oral como por escrito, se tes unha actitude adecuada para traballar en equipo, se es capaz de resolver problemas de forma independente, se es unha persoa creativa, organizada, resolutiva...

É importante que teñas en conta cales son os teus puntos fortes e débiles en relación co traballo para establecer unha estratexia de busca, un camiño que che permita acadar o obxectivo que te marcaches.

Outro punto importante é ter ideas claras sobre o tipo de traballo ou profesión que desexas desenvolver, para establecer unha folla de ruta con obxectivos alcanzables a curto, medio e longo prazo.

Seguramente na túa universidade podes atopar servizos de orientación profesional especializados para titulados universitarios que te poden axudar.

Primeiro de todo, debe quedar claro que non existe ningún título internacional nin europeo. Aínda que se avanza para facilitar a mobilidade internacional e o recoñecemento das cualificacións, non hai títulos nin diplomas válidos automaticamente en toda Europa.

Algúns títulos, coma o Bacharelato Internacional, que é un diploma de educación secundaria recoñecido internacionalmente, poden recoñecerse en varios países. Pero é unha decisión individual de cada Estado.

Porén, algunhas institucións de Europa e de fóra de Europa desenvolveron programas con entidades doutros países para que os seus estudantes obteñan un dobre título ou un título compartido. Deste xeito, os estudantes obteñen diplomas válidos en máis dun país.

O Proceso de Boloña e a creación do Espazo Europeo de Educación Superior representan unha iniciativa destinada a achegar as estruturas educativas, o que permite aumentar a transparencia do sistema educativo e a equivalencia dos títulos, pero non ten como obxectivo crear unha titulación internacional.

Este sistema baséase en tres ciclos: Grado, Máster e Doutoramento, e na relevancia que adquire a adquisición de competencias, é dicir, do conxunto de coñecementos, capacidades, actitudes e habilidades necesarias para levar a cabo unha determinada tarefa.

En resumo, se tes previsto continuar estudos ou acreditar a cualificación española noutro país europeo, é recomendable recoller información sobre este aspecto.

A través da Rede ENIC-NARIC do Ministerio de Educación, poderás atopar información sobre o recoñecemento académico e profesional do teu título noutros países europeos.

Ligazóns de interese

Se estás a pensar en completar a formación obtida, é un bo momento para estudar noutro país e noutro idioma.

Na sección sobre aprendizaxe do Portal EURES, atoparás un buscador de centros de formación adecuados ao teu título nos distintos países da Unión Europea.

Para obter máis información sobre sistemas e intercambios educativos a nivel comunitario, recomendamos visitar o portal PLOTEUS.

É unha ferramenta útil para atopar información sobre como estudar en Europa e as posibilidades de aprendizaxe permanente: Oportunidades de aprendizaxe e cualificacións en Europa - Comisión Europea.

Existen numerosos programas de prácticas europeos nos que participan a maioría das universidades españolas. Atoparás información sobre estes programas nos servizos de orientación e emprego da túa universidade.

Europass é un sistema que axuda a presentar as túas habilidades e cualificacións persoais dun xeito sinxelo e facilmente comprensible en toda Europa.

Se pretendes inscribirte nun programa educativo ou formativo noutro país, buscar emprego ou realizar prácticas no estranxeiro, Europass axudará ao teu interlocutor a ter unha idea clara da túa formación e experiencia.

Documentos básicos:

  • O currículum vitae (CV) Europass
  • O pasaporte de linguas Europass que o propio interesado pode preparar

Documentos complementarios:

  • O suplemento Europass ao título/certificado
  • O suplemento Europass ao título superior
  • O documento Mobilidade Europass

O sistema Europass apóiase nunha rede de centros nacionais Europass. A páxina web do Centro Europass en España é o Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE).

Podes atopar toda a información sobre Europass nesta ligazón.

Para a promoción da investigación en Europa existe un instrumento para a mobilidade dos investigadores.

Se ese é o teu perfil, para obter información sobre os diferentes países europeos, visita http://ec.europa.eu/euraxess

As institucións comunitarias seleccionan persoal para os seus diferentes servizos, de xeito permanente e ocasional.

A Oficina Europea de Selección de Persoal, EPSO, ofréceche información sobre convocatorias, requisitos, etc.

Para solicitar ofertas de emprego da Unión Europea:

E, ademais, moitas institucións comunitarias ofrecen períodos de prácticas profesionais, "stages", "traineeship", etc.

Moitos estudantes europeos aproveitan as vacacións de verán para vivir unha experiencia diferente noutro país europeo, ao tempo que se dedican a traballos temporais en agricultura, hostalería, entretemento, etc. Unha interesante oportunidade para coñecer outro país e adquirir habilidades que poden ser moi valoradas no futuro profesional. Podes atopar máis información no noso documento “Traballar no veran”.

O teu primeiro emprego EURES

É un proxecto para dar apoio económico a mozos de entre 18 e 35 anos na busca de emprego nun país da UE distinto ao de residencia e a empresas interesadas en contratar traballadores novos doutros países da UE, Noruega e Islandia. Pódese recibir apoio económico para realizar unha entrevista de traballo noutro país, gastos de viaxe se se conseguiu un emprego durante polo menos seis meses, recoñecemento de cualificacións e un curso de idiomas.

Corpo europeo de solidariedade

É unha iniciativa da Unión Europea cuxo obxectivo é crear oportunidades para que os mozos traballen como voluntarios ou colaboren en proxectos nos seus propios países ou no exterior que beneficien a comunidades e cidadáns de toda Europa.

Podes atopar toda a información sobre estas axudas na páxina web do Servizo Público de Emprego Estatal en O teu primeiro emprego EURES.

O Servizo Voluntario Europeo é unha experiencia de aprendizaxe no eido da educación non formal, na que se melloran ou adquiren habilidades para o desenvolvemento persoal, educativo e profesional, así como para a integración social.

Os voluntarios realizan a súa actividade de voluntariado noutro país que non sexa o seu país de residencia. Esta actividade sen remuneración e sen ánimo de lucro realízase a tempo completo durante un período determinado en beneficio da comunidade.

O Portal Europeo da Xuventude contén información específica sobre estudo, traballo e voluntariado para mozos.

E lembra que, dentro da estratexia Europa 2020, está a iniciativa "Xuventude en movemento", a través da cal o obxectivo é promover a mobilidade laboral e educativa dos mozos en Europa. Sigue as súas convocatorias en: