Sede electrónica

Centros de Referencia Nacional no Ámbito da Formación Profesional

2019

O coñecemento e a innovación son os motores do progreso económico. Por iso, a formación profesional ha optado por situarse na vangarda e experimentar novas formas para preparar aos traballadores de maneira que poidan responder con eficacia ás novas demandas sociais e económicas. Un instrumento para conseguilo son os Centros de Referencia Nacional de FP.

Son centros públicos cuxo obxectivo é a realización de actuacións innovadoras e experimentais en formación profesional, para facela máis competitiva e capaz de responder con maior rapidez ás necesidades que demanda o mercado de traballo.