CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

2019

Os Certificados de Profesionalidade son acreditacións oficiais das cualificacións do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Están estruturados en competencias profesionais e a súa formación modular asociada. Calquera cidadán pode obter un Certificado de Profesionalidade ao longo da súa vida, independentemente da súa situación laboral ou a súa idade.

Neste desplegable podes atopar toda a información sobre:

  • Como se obteñen os Certificados de Profesionalidade
  • Quen acredita e que recoñecemento teñen
  • Para que postos de traballo e competencias profesionais prepara un Certificado de Profesionalidade
  • Onde podes recibir a formación dos Certificados de Profesionalidade
  • Que requisitos esíxense para acceder á formación dos Certificados de Profesionalidade