Sede electrónica

A Formación Profesional en Europa: Informe nacional España 2012

2013

Esta publicación forma parte dunha serie de informes sobre a formación profesional elaborados para cada Estado membro da UE, Noruega e Islandia, polos membros de ReferNet, unha rede creada polo Cedefop (Centro Europeo para o Desenvolvemento da Formación Profesional), e presenta unha breve descrición do sistema de formación profesional en España.

Índice

  • Factores externos que inflúen na formación profesional
  • A oferta de formación profesional no contexto da aprendizaxe permanente
  • Formulación das cualificacións de referencia da formación profesional
  • Promoción da participación na formación profesional
  • Anexos