Sede electrónica

Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidade

2015

Os Certificados de Profesionalidade son acreditacións oficiais das cualificacións do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, estruturados en competencias profesionais e formación modular asociada aos mesmos.

Calquera cidadán pode acceder á formación dun Certificado de Profesionalidade ao longo da súa vida, independentemente da súa situación laboral e idade.

icono descarga

Descarga esta publicación