PARO REXISTRADO E CONTRATOS POR MUNICIPIOS E ACTIVIDADE ECONÓMICA

 

Municipios de 45.000 a 20.000 habitantes