O OBSERVATORIO DAS OCUPACIÓNS DO SEPE

É unha unidade técnica que analiza a situación e as tendencias do mercado de traballo, as ocupacións, os colectivos de interese para o emprego e as transformacións que se producen no mesmo. Podes coñecer o noso traballo a través das nosas publicacións.