REFERENTES MENSUAIS E ANUAIS (DESDE 2014) DE INFORMACIÓN DO MERCADO DE TRABALLO (RMT)

Información mensual e anual de mercado de traballo do Observatorio das Ocupacións do *SEPE a nivel estatal con indicadores de paro, contratos e afiliación á Seguridade Social.

Período