REFERENTES MENSUAIS E ANUAIS (DESDE 2014 ) DE INFORMACIÓN DO MERCADO DE TRABALLO (RMT)

Información mensual e anual de mercado de traballo do Observatorio das Ocupacións do SEPE a nivel estatal con indicadores de paro, contratos e afiliación á Seguridade Social.

Período