OS PERFÍS DA OFERTA DE EMPREGO

O Observatorio das Ocupacións do Servizo Público De Emprego Estatal realiza anualmente, desde o 2012ano , un estudo referente aos "Perfís da Oferta de Emprego", que profunda no coñecemento dos perfís profesionais e das competencias que requiren as empresas para cubrir os seus postos de traballo. Contén información das ocupacións que se ofertan polas empresas de Internet e, a modo de ficha recolle: a caracterización da oferta, as competencias específicas requiridas para desempeñar o emprego e o perfil requirido ao candidato, con catro puntos: características persoais, formación e competencia, idiomas e informática e competencias persoais.

¿De qué perfil quieres información?

Perfís profesionais dispoñibles

Móstranse todos os perfís profesionais estudados nas diversas edicións publicadas e as competencias requiridas polas empresas para cubrir os seus postos de traballo. Dado o volume dos mesmos agrúpanse en grandes grupos profesionais.