FUNCIONARIOS INTERINOS

Aquí podes consultar todo o relativo ao proceso de selección para funcionarios interinos para o SEPE no 2018 ano e 2019.

Convocatoria

  • Resolución da Secretaría de Estado de Función Pública pola que se deixa sen efecto a Resolución de de 6 xuño de 2017, pola que se autoriza o Servizo Público de Emprego Estatal a realizar o procedemento de xestión e aprobación de Listas de Candidatos dos corpos de Xestión da Administración Civil do Estado e Xeneral Auxiliar da Administración do Estado para ser nomeados funcionarios/as interinos/as, cuxa selección se encomenda ao propio Servizo Público de Emprego Estatal.
  • Resolución de 11 de mayo de 2018 de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se autoriza al SEPE a realizar el procedimiento de gestión y aprobación de listas de candidatos para el nombramiento de funcionarios interinos. La solicitud (Anexo II) deberá dirigirse a la Dirección Provincial del SEPE correspondiente al ámbito geográfico solicitado en dicho Anexo. 
  • Resolución da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se modifica a Resolución de de 11 maio de 2018, pola que se autoriza ao Servizo Público de Emprego Estatal a realizar o procedemento de xestión e aprobación das Listas de Candidatos dos corpos de Xestión da Administración Civil do Estado, Xeneral Administrativo e Xeneral Auxiliar da Administración do Estado para ser nomeados funcionarios/as interinos/as.

2019

12/06/2019: Resolución do 11 de xuño de por 2019 a que se modifican Relacións provisionais de aspirantes admitidos e excluídos da lista de candidatos no Corpo de Xestión da Administración Civil do Estado, Xeneral Administrativo e no Corpo Xeral Auxiliar da Administración do Estado.

12/06/2019: Resolución de 11 de xuño de 2019, pola que se modifican as relacións coas valoracións provisionais dos candidatos na provincia de León.

2018

Publicadas o 03/07/2018 día as resolucións definitivas de aspirantes admitidos/excluídos para o nomeamento de funcionarios interinos no SEPE e Resolución do Tribunal con puntuación mínima para superar o proceso de valoración.

  • Resolución de 27 de junio de 2018, por la que se determina la puntuación mínima para superar el proceso (Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado).

Nesta ligazón atoparás todas as Resolucións coas Valoracións Provisionais de candidatos/as para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE.

2020

06/02/2020 Resolución do Tribunal pola que se admite o cambio á provincia de Illes Balears (Eivissa) das listas de candidatos/as para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do SEPE. 

2019

20/12/2019 Resolución do Tribunal pola que se admite o cambio á provincia de Xirona das listas de candidatos/as para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do SEPE. 

20/12/2019 Resolución de de 19 decembro de 2019, pola que se modifica a listaxe definitiva de candidatos/as admitidos/as no Corpo de Xestión da Administración Civil do Estado, en Zaragoza, na que aparecen encriptados os datos persoais dos aspirantes.

08/11/2019Resolución do Tribunal pola que se admite o cambio á provincia de Madrid das listas de candidatos/as para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do SEPE. 

08/11/2019 Resolución do Tribunal pola que se admite o cambio á provincia de Alacante das listas de candidatos/as para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do SEPE. 

07/10/2019 Resolución do Tribunal pola que se admite o cambio á provincia de Cádiz das listas de candidatos/as para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do SEPE. 

10/09/2019 Resolución do Tribunal pola que se admite o cambio á provincia da Rioxa das listas de candidatos/as para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do SEPE. 

02/08/2019: Resolución do Tribunal pola que se admite o cambio á provincia de Asturias das listas de candidatos/as para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do SEPE.

18/07/2019: Resolución do Tribunal pola que se admite o cambio á provincia de Cuenca das listas de candidatos/as para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do SEPE. 

20/06/2019: Resolución do Tribunal pola que se admite o cambio á provincia de Huesca das listas de candidatos/as para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as do SEPE. 

12/06/2019: Resolución do 11 de xuño de 2019 por a que se modifican Relacións definitivas de aspirantes admitidos e excluídos da lista de candidatos no Corpo de Xestión da Administración Civil do Estado, Xeneral Administrativo e no Corpo Xeral Auxiliar da Administración do Estado.

12/06/2019: Resolución de de 11 xuño de 2019, pola que se modifican as relacións coas valoracións definitivas dos candidatos na provincia de León.

7/06/2019: Resolución de de 6 xuño de 2019, pola que se modifican as listaxes de valoración definitiva de méritos dos aspirantes no Corpo de Xestión da Administración Civil do Estado, Xeneral Administrativo e no Corpo Xeral Auxiliar da Administración do Estado en Madrid.

2018

16/07/2018: Resolucións Valoración definitiva de candidatos/as para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE nas provincias de Bizkaia, Ceuta, Soria e Tarragona.

17/07/2018: Resolucións Valoración definitiva de candidatos/as para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE nas provincias de Barcelona, Conca, Xirona, A Rioxa, Navarra, Salamanca e Teruel.

17/07/2018. Resolucións Valoración definitiva de candidatos/as para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE nas provincias de Áraba, Almería, Ávila, Guadalaxara, Huesca, Lleida, Ourense, Palencia, e Toledo.

18/07/2018: Resolucións Valoración definitiva de candidatos/as para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE nas provincias de Albacete, Burgos, Castelló, Gipuzkoa, Granada, Huelva, León, Sta. Cruz de Tenerife e Segovia.

19/07/2018: Resolucións Valoración definitiva de candidatos/as para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE nas provincias de Badaxoz, Cáceres, Illes Balears, As Palmas, Lugo, Melilla, Murcia, Zamora e Zaragoza.

20/07/2018: Resolución Valoración definitiva de candidatos/as para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE nas provincias da Coruña , Alacante, Cantabria, Cidade Real, Córdoba, Xaén, Pontevedra e Valencia.

20/07/2018: Resolución Valoración definitiva de candidatos/as para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia de Madrid.

20/07/2018: Resolucións Valoración definitiva de candidatos/as para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE nas provincias de Málaga e Sevilla.

20/07/2018: Resolución de de 20 xullo de , 2018pola que se emenda o erro detectado na relación de valoración definitiva de méritos dos aspirantes no Corpo Xeral Administrativo e no Corpo Xeral Auxiliar da Administración do Estado na Coruña.

24/07/2018: Resolución Valoración definitiva de candidatos/as para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia de Cádiz.

24/07/2018: Resolucións de de 23 xullo de , 2018polas que se emendan os erros detectados na relación de valoración definitiva de méritos dos aspirantes no Corpo de Xestión da Administración Civil do Estado en Almería e Xaén.

24/07/2018: Resolución Valoración definitiva de candidatos/as para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia de Valladolid.

25/07/2018: Resolución Valoración definitiva de candidatos/as para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia de Asturias.

25/07/2018: Resolución de 24 de julio de 2018, por la que se subsana el error detectado en la relación de valoración definitiva de méritos de los aspirantes en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado en Illes Balears.

25/07/2018: Resolución de 25 de julio de 2018, por la que se subsana el error detectado en la relación de valoración provisional de méritos de los aspirantes en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en Alacant.

03/09/2018: Resolución de de 30 agosto de , 2018pola que se emenda o erro detectado na relación de valoración definitiva de méritos dos aspirantes no Corpo Xeral Administrativo e no Corpo Xeral Auxiliar da Administración do Estado en Xirona.

29/10/2018: Resolución de 26 de octubre de 2018, por la que se subsana la valoración definitiva de méritos de los aspirantes en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en Castellón por ejecución de resolución de recurso de alzada.

20/11/2018: Resolución de 16 de noviembre de 2018, por la que se subsana la valoración definitiva de méritos de los aspirantes en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en Almería por resolución de ejecución de recurso de alzada.

Convocatoria

2019

23/05/2019: Resolución Provisional de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE nos SS.CC.e na provincia de Melilla. Ábrese prazo de días 3 hábiles,  a partir do seguinte á súa publicación, para presentar alegacións.

17/05/2019:Resolución Provisional de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia de Ceuta. Ábrese prazo de días 3 hábiles, a partir do seguinte á súa publicación, para presentar alegacións.

2018

20/09/2018: Resolución Provisional de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia de Melilla. Ábrese prazo de días 3 hábiles, a partir do seguinte á súa publicación, para presentar alegacións.

05/10/2018:Resolución Provisional de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia de Navarra. Ábrese prazo de días 3 hábiles,  a partir do seguinte á súa publicación, para presentar alegacións.

05/10/2018: Resolución Provisional de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia de Lleida. Ábrese prazo de días 3 hábiles,  a partir do seguinte á súa publicación, para presentar alegacións.

10/10/2018: Resolución Provisional de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as nos Servizos Centrais do SEPE. Ábrese prazo de días 3 hábiles,  a partir do seguinte á súa publicación, para presentar alegacións.

24/10/2018: Resolución Provisional de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia das Palmas . Ábrese prazo de días 3 hábiles,  a partir do seguinte á súa publicación, para presentar alegacións.

2019

6/06/2019: Resolución Definitiva de candidatos/as de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos (Especialidad Empleo), para el nombramiento como funcionarios/as interinos/as en el SEPE,  Dirección Provincial de Melilla.

31/05/2019: Resolución Definitiva de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE nos SS.CC., do SEPE.

27/05/2019: Resolución Definitiva de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia de Ceuta.

2018

02/10/2018:Resolución Definitiva de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia de Melilla.

17/10/2018: Resolución Definitiva de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia de Lleida .

17/10/2018:Resolución Definitiva de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia de Navarra.

17/10/2018: Resolución Definitiva de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as nos Servizos Centrais do SEPE.

31/10/2018:  Resolución Definitiva de candidatos/as da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Especialidade Emprego), para o nomeamento como funcionarios/as interinos/as no SEPE na provincia das Palmas .