PROCESOS SELECTIVOS

Convocatoria 2021

02/06/2021 .- Resolución 26 de de maio de (BOE 2021 do 28 ), pola que se convoca procesos selectivos para ingreso, acceso e estabilización de emprego temporal en Corpos e Escalas da Administración Xeral do Estado adscritos aos  subgrupos A , 2 C 1 e C 2 .

 El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Convocatoria 2019

Convocatoria 2018

Convocatoria 2021

02/06/2021 .- Resolución 26 de de maio de (BOE 2021 do 28 ), pola que se convoca procesos selectivos para ingreso, acceso e estabilización de emprego temporal en Corpos e Escalas da Administración Xeral do Estado adscritos aos  subgrupos A , 2 C 1 e C 2 .

 El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Convocatoria 2019

Convocatoria 2018

Convocatoria 2021

02/06/2021 .- Resolución 26 de de maio de (BOE 2021 do 28 ), pola que se convoca procesos selectivos para ingreso, acceso e estabilización de emprego temporal en Corpos e Escalas da Administración Xeral do Estado adscritos aos  subgrupos A , 2 C 1 e C 2 .

 El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Convocatoria 2019

Convocatoria 2018

Convocatoria 2021

02/06/2021 .- Resolución 26 de de maio de (BOE 2021 do 28 ), pola que se convoca procesos selectivos para ingreso, acceso e estabilización de emprego temporal en Corpos e Escalas da Administración Xeral do Estado adscritos aos  subgrupos A , 2 C 1 e C 2 .

 El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Convocatoria 2019

Convocatoria 2018