RESOLUCIÓNS VALORACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATOS PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIOS INTERINOS NO SEPE