TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: NOVEMBRO 2015

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 710.429 2,60 98,28
Áraba 5.562 1,61 97,83
Albacete 5.586 1,65 98,83
Alacant 23.063 2,26 99,32
Almería 10.171 4,45 99,23
Ávila 2.023 1,25 98,39
Badaxoz 18.227 2,03 98,00
Baleares 45.134 1,85 98,83
Barcelona 64.093 2,43 99,32
Burgos 5.676 2,01 99,30
Cáceres 8.837 2,10 98,41
Cádiz 26.511 2,75 95,82
Castelló 8.940 2,78 94,40
Cidade Real 7.366 1,08 99,06
Córdoba 16.680 2,50 98,30
A Coruña 13.343 1,76 98,13
Conca 2.305 1,82 99,09
Xirona 13.061 1,79 98,70
Granada 16.931 2,59 97,82
Guadalaxara 3.209 1,18 99,66
Guipúscoa 7.983 3,54 98,68
Huelva 14.183 2,47 98,39
Huesca 2.581 2,90 98,57
Xaén 14.647 1,57 99,23
León 5.420 2,03 99,14
Lleida 5.067 1,45 97,10
A Rioxa 4.055 2,14 99,37
Lugo 3.804 1,53 97,60
Madrid 60.543 4,70 98,43
Málaga 26.855 3,29 95,32
Murcia 36.613 2,21 98,42
Navarra 10.159 1,81 98,66
Ourense 3.435 1,96 98,81
Asturias 13.271 1,53 98,93
Palencia 1.659 0,94 98,70
As Palmas 16.718 2,73 97,12
Pontevedra 15.060 2,32 99,20
Salamanca 3.840 2,10 98,92
Tenerife 17.381 6,19 97,75
Cantabria 7.955 1,63 98,78
Segovia 1.948 1,48 98,63
Sevilla 37.979 2,51 97,03
Soria 1.086 1,95 97,21
Tarragona 14.975 1,71 99,13
Teruel 1.547 1,45 98,83
Toledo 9.981 3,33 98,86
Valencia 32.172 2,32 98,98
Valladolid 8.365 3,43 97,91
Biscaia 13.337 2,16 98,20
Zamora 1.775 1,80 98,89
Zaragoza 17.528 2,14 97,87
Ceuta 895 1,79 99,50
Melilla 894 1,82 99,44

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.