TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: SETEMBRO 2015

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 665.138 1,94 98,07
Áraba 4.304 0,53 98,29
Albacete 6.355 1,59 98,73
Alacant 24.654 1,46 99,13
Almería 13.696 3,17 99,20
Ávila 1.898 1,36 99,19
Badaxoz 16.033 1,52 97,70
Baleares 11.755 1,46 99,49
Barcelona 55.664 1,37 98,92
Burgos 4.361 0,95 99,46
Cáceres 8.696 2,24 97,96
Cádiz 23.300 2,31 95,86
Castelló 9.812 1,80 97,86
Cidade Real 8.066 0,45 99,44
Córdoba 16.968 2,72 97,81
A Coruña 13.113 0,96 98,16
Conca 2.373 1,17 99,16
Xirona 9.520 1,00 99,46
Granada 16.947 1,64 97,28
Guadalaxara 3.314 0,42 99,47
Guipúscoa 7.602 1,55 98,45
Huelva 13.550 2,10 98,89
Huesca 3.267 1,91 99,74
Xaén 15.825 1,23 98,91
León 5.519 0,90 99,64
Lleida 4.671 1,05 98,42
A Rioxa 3.719 0,87 99,83
Lugo 3.504 0,98 98,02
Madrid 61.082 4,01 98,14
Málaga 23.241 2,40 96,24
Murcia 41.740 1,96 96,96
Navarra 9.200 0,88 98,82
Ourense 3.204 0,91 97,89
Asturias 13.080 0,58 99,01
Palencia 1.826 0,51 99,66
As Palmas 15.828 2,21 97,32
Pontevedra 15.620 1,12 99,24
Salamanca 4.505 1,13 99,54
Tenerife 15.602 3,69 97,13
Cantabria 8.125 1,36 98,29
Segovia 1.540 0,62 99,02
Sevilla 40.437 3,19 93,61
Soria 1.057 1,10 97,90
Tarragona 9.756 1,28 99,44
Teruel 1.527 0,82 98,46
Toledo 10.257 1,88 98,59
Valencia 37.369 1,40 98,96
Valladolid 9.146 2,46 98,35
Biscaia 13.414 1,06 98,70
Zamora 1.907 0,77 99,49
Zaragoza 15.510 1,12 98,20
Ceuta 840 0,92 99,18
Melilla 839 3,00 98,76

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.