TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: FEBREIRO 2016

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 623.404 1,52 98,65
Áraba 4.572 0,38 98,73
Albacete 5.231 0,62 98,94
Alacant 20.986 1,38 99,10
Almería 8.843 2,76 99,52
Ávila 1.560 0,86 99,45
Badaxoz 15.281 1,24 96,93
Baleares 13.329 1,14 99,44
Barcelona 58.417 1,04 99,27
Burgos 4.114 0,72 99,70
Cáceres 7.324 1,68 99,01
Cádiz 22.177 1,88 97,07
Castelló 8.777 1,32 97,25
Cidade Real 6.851 0,44 99,29
Córdoba 16.584 1,53 98,54
A Coruña 12.159 0,62 98,13
Cuenca 2.257 1,86 99,44
Xirona 8.168 0,78 99,44
Granada 16.760 1,59 98,67
Guadalaxara 3.085 0,31 99,71
Guipúscoa 7.555 1,08 98,48
Huelva 9.280 1,64 99,06
Huesca 2.233 1,55 99,22
Xaén 17.099 1,16 99,25
León 4.320 0,89 99,27
Lleida 3.815 0,84 99,05
A Rioxa 3.413 1,05 99,60
Lugo 3.430 0,93 96,86
Madrid 56.801 3,03 98,84
Málaga 23.468 1,92 97,40
Murcia 40.735 0,99 99,09
Navarra 10.141 0,65 99,06
Ourense 3.174 0,77 98,42
Asturias 11.964 0,27 99,29
Palencia 1.569 0,26 97,93
As Palmas 15.522 1,80 97,22
Pontevedra 13.967 1,05 98,96
Salamanca 3.314 0,59 98,84
Tenerife 14.532 3,62 98,02
Cantabria 8.499 0,94 99,22
Segovia 1.653 1,03 98,39
Sevilla 38.898 2,06 97,27
Soria 852 0,91 98,02
Tarragona 10.062 0,82 99,68
Teruel 1.129 0,69 99,05
Toledo 9.275 2,10 98,89
Valencia 33.409 1,28 99,48
Valladolid 8.320 1,51 98,65
Biscaia 13.583 0,60 99,24
Zamora 1.660 0,31 99,58
Zaragoza 11.379 0,65 98,34
Ceuta 750 0,67 99,45
Melilla 1.128 1,46 99,89

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.