TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para a Reforma das Administracións Públicas do Servizo Público de Emprego Estatal

Tempos medios de tramitación: AGOSTO 2017

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a 15 días naturais
TOTAL NACIONAL 564.677 1,63 98,05
Áraba 3.674 0,82 98,31
Albacete 5.515 0,39 98,36
Alacant 22.826 0,98 99,01
Almería 13.265 9,13 95,74
Ávila 1.392 0,26 99,04
Badaxoz 13.801 1,46 97,72
Baleares, Illas 8.844 0,90 99,52
Barcelona 52.024 1,02 98,70
Burgos 3.765 0,66 99,32
Cáceres 8.269 2,08 98,53
Cádiz 20.170 1,70 97,16
Castelló 6.264 1,68 93,93
Cidade Real 7.003 0,53 99,31
Córdoba 16.852 1,66 97,82
A Coruña 10.574 0,53 98,17
Conca 1.983 3,00 98,11
Xirona 6.957 0,84 99,04
Granada 15.503 1,44 97,38
Guadalaxara 2.798 0,25 99,79
Guipúscoa 6.077 0,97 97,52
Huelva 14.973 3,70 97,98
Huesca 1.805 1,12 98,54
Xaén 14.914 1,01 98,76
León 3.873 1,21 99,52
Lleida 3.595 0,79 98,81
Rioxa, A  3.387 1,43 99,28
Lugo 2.592 0,53 97,05
Madrid 47.034 3,57 98,35
Málaga 20.044 1,40 97,50
Murcia 34.901 1,57 95,49
Navarra 7.354 1,61 97,83
Ourense 2.663 0,88 98,79
Asturias 8.989 0,24 98,46
Palencia 1.847 0,73 98,26
As Palmas 14.581 1,31 97,52
Pontevedra 12.314 0,69 99,03
Salamanca 3.412 1,15 99,50
Tenerife 13.704 1,33 98,29
Cantabria 5.635 0,62 96,86
Segovia 1.276 0,32 97,73
Sevilla 36.892 2,02 96,66
Soria 714 1,08 97,45
Tarragona 8.208 0,54 99,83
Teruel 1.025 0,90 98,81
Toledo 7.764 1,84 97,65
Valencia 35.121 0,72 99,35
Valladolid 5.303 1,82 97,49
Biscaia 10.058 0,57 98,85
Zamora 1.595 0,64 99,22
Zaragoza 10.070 0,78 96,70
Ceuta 815 1,79 95,98
Melilla 663 0,55 98,67

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.