TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos medios de tramitación: NOVEMBRO 2018

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a días 15 naturais
TOTAL NACIONAL 681.091 1,26 98,49
Áraba/Araba 3.538 0,47 96,80
Albacete 5.873 0,44 98,69
Alacante/Alacant 25.590 0,88 99,15
Almería 12.642 4,47 99,00
Ávila 2.094 0,31 99,15
Badaxoz 17.241 1,26 98,55
Balears, Illes 41.460 1,33 98,48
Barcelona 54.748 0,95 98,81
Burgos 4.940 0,71 99,06
Cáceres 8.513 1,09 99,03
Cádiz 28.958 1,05 98,60
Castelló 7.656 2,04 94,20
Cidade Real 7.516 0,45 99,07
Córdoba 15.998 1,24 98,33
A Coruña 12.321 0,45 97,99
Conca 1.902 0,68 98,65
Xirona 12.133 0,80 98,52
Granada 18.297 1,69 97,71
Guadalaxara 2.619 0,40 99,46
Gipuzkoa 6.070 0,88 97,69
Huelva 16.161 1,29 99,11
Huesca 2.498 0,66 99,15
Xaén 15.914 0,89 99,09
León 4.663 0,98 99,01
Lleida 5.253 0,63 99,35
Rioxa, A  3.652 1,34 99,50
Lugo 3.683 0,56 97,13
Madrid 51.707 3,81 98,70
Málaga 29.542 1,52 97,59
Murcia 39.488 0,77 98,46
Navarra 13.698 0,68 97,98
Ourense 3.418 0,90 97,32
Asturias 11.252 0,36 99,01
Palencia 1.997 0,26 98,30
As Palmas 17.669 0,91 97,89
Pontevedra 15.183 0,64 99,13
Salamanca 4.017 0,75 99,37
Tenerife 16.154 0,78 98,47
Cantabria 7.752 0,56 98,86
Segovia 1.678 0,64 99,24
Sevilla 38.906 1,27 97,70
Soria 895 0,71 97,80
Tarragona 13.489 0,77 99,70
Teruel 1.293 0,42 99,33
Toledo 8.968 0,58 98,58
Valencia 30.986 0,75 98,93
Valladolid 5.461 0,91 98,59
Bizkaia 10.541 0,38 98,48
Zamora 1.821 0,64 98,86
Zaragoza 11.195 0,61 96,04
Ceuta 1.086 0,54 98,53
Melilla 962 2,03 97,56

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.