TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos medios de tramitación: FEBREIRO 2019

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 593.172 1,18 98,68
Áraba/Araba 3.873 0,44 97,09
Albacete 5.327 0,35 99,09
Alacante/Alacant 21.875 0,81 98,95
Almería 8.872 2,66 99,05
Ávila 1.601 0,75 99,47
Badaxoz 15.471 1,36 98,36
Balears, Illes 14.528 1,50 98,81
Barcelona 51.205 0,95 98,79
Burgos 3.289 0,61 99,57
Cáceres 7.338 1,39 98,81
Cádiz 21.942 1,09 99,03
Castelló 8.485 1,25 96,56
Cidade Real 6.419 0,39 99,29
Córdoba 14.414 1,48 97,82
A Coruña 11.373 0,60 97,79
Conca 1.784 0,68 99,09
Xirona 7.682 0,86 99,14
Granada 15.922 0,94 99,03
Guadalaxara 3.908 0,31 99,61
Gipuzkoa 5.692 0,95 98,50
Huelva 9.461 1,31 99,08
Huesca 1.784 0,71 98,61
Xaén 13.447 0,82 99,21
León 3.948 1,35 98,80
Lleida 3.906 0,38 99,69
Rioxa, A  2.965 1,24 98,54
Lugo 2.972 0,58 97,72
Madrid 60.278 2,90 98,76
Málaga 22.664 1,23 98,50
Murcia 34.319 0,86 98,38
Navarra 6.320 0,84 99,24
Ourense 2.821 1,98 98,53
Asturias 12.486 0,61 98,38
Palencia 1.757 0,36 98,51
As Palmas 16.052 0,89 98,21
Pontevedra 14.536 0,51 99,11
Salamanca 3.411 1,43 99,10
Tenerife 14.864 0,80 98,73
Cantabria 6.927 0,55 98,69
Segovia 1.428 0,86 99,45
Sevilla 34.246 1,36 98,50
Soria 668 0,67 98,44
Tarragona 8.990 0,83 99,65
Teruel 1.098 0,36 99,50
Toledo 8.867 0,65 99,00
Valencia 42.799 1,06 98,49
Valladolid 4.978 0,86 99,24
Bizkaia 10.626 0,43 99,02
Zamora 1.732 0,83 99,20
Zaragoza 10.067 0,61 96,74
Ceuta 992 0,85 98,20
Melilla 763 2,20 98,10

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.