TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos medios de tramitación: XULLO 2019

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 722.573 1,17 98,55
Áraba/Araba 3.819 0,74 96,18
Albacete 6.537 0,43 99,20
Alacante/Alacant 27.326 0,91 98,76
Almería 19.632 3,77 97,80
Ávila 1.956 0,33 98,88
Badaxoz 16.950 1,00 98,43
Balears, Illes 10.875 0,92 99,11
Barcelona 65.366 0,78 99,05
Burgos 4.133 0,50 99,31
Cáceres 9.277 0,97 98,91
Cádiz 24.622 0,99 98,97
Castelló 9.473 1,23 97,03
Cidade Real 8.148 0,44 99,42
Córdoba 19.661 1,22 98,15
A Coruña 12.671 0,67 97,84
Conca 2.301 0,67 99,57
Xirona 7.526 1,28 98,48
Granada 19.941 1,38 98,61
Guadalaxara 4.247 0,31 99,67
Gipuzkoa 7.198 0,70 97,42
Huelva 23.097 2,20 98,27
Huesca 2.144 0,76 98,37
Xaén 17.817 1,17 98,79
León 4.925 0,80 98,80
Lleida 4.071 0,83 99,56
Rioxa, A  4.274 2,50 97,46
Lugo 3.315 0,34 98,16
Madrid 70.435 2,84 98,43
Málaga 25.396 1,05 98,29
Murcia 40.320 0,76 98,16
Navarra 8.310 1,31 99,14
Ourense 3.291 0,66 96,90
Asturias 11.751 0,28 98,36
Palencia 1.980 0,21 98,36
As Palmas 21.769 1,11 97,90
Pontevedra 13.886 0,65 98,78
Salamanca 4.489 0,96 99,32
Tenerife 19.585 1,07 98,27
Cantabria 6.957 0,53 98,49
Segovia 1.697 0,39 99,71
Sevilla 45.188 1,07 97,98
Soria 1.421 0,53 98,75
Tarragona 9.823 0,90 99,62
Teruel 1.386 0,42 99,24
Toledo 9.830 0,45 98,99
Valencia 47.107 0,61 99,37
Valladolid 6.290 0,78 99,36
Bizkaia 12.959 0,38 99,08
Zamora 1.882 0,74 98,86
Zaragoza 12.471 0,63 96,70
Ceuta 1.832 3,04 95,37
Melilla 1.216 1,74 100,00

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.