TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos medios de tramitación: XANEIRO 2019

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resueltos en un tiempo igual o inferior a 15 días naturales
TOTAL NACIONAL 772.972 1,46 98,25
Áraba/Araba 5.283 0,85 97,42
Albacete 6.935 0,44 98,61
Alacante/Alacant 31.390 1,06 98,80
Almería 11.357 4,30 98,53
Ávila 2.412 0,50 99,21
Badaxoz 18.808 1,89 97,44
Balears, Illes 25.724 2,99 95,77
Barcelona 66.314 1,20 98,25
Burgos 4.783 0,81 99,26
Cáceres 10.945 1,61 95,98
Cádiz 29.240 1,14 98,66
Castelló 9.439 1,18 96,80
Cidade Real 8.365 0,46 99,26
Córdoba 15.871 1,25 97,39
A Coruña 17.580 0,83 97,70
Conca 2.349 0,86 99,75
Xirona 11.967 1,17 98,75
Granada 20.080 1,02 97,95
Guadalaxara 4.663 0,37 99,37
Gipuzkoa 7.741 1,04 98,31
Huelva 14.716 1,80 98,57
Huesca 2.505 0,76 99,17
Xaén 11.987 0,89 98,73
León 5.777 1,93 98,61
Lleida 5.209 0,43 99,11
Rioxa, A  4.209 1,78 97,52
Lugo 4.114 0,54 96,98
Madrid 75.634 3,93 98,48
Málaga 30.316 1,73 97,11
Murcia 46.918 1,02 98,17
Navarra 11.040 1,03 97,35
Ourense 4.056 0,93 97,52
Asturias 14.246 0,39 98,55
Palencia 2.480 0,43 97,52
As Palmas 19.567 1,06 97,76
Pontevedra 19.378 0,81 99,02
Salamanca 4.516 1,24 98,97
Tenerife 18.026 0,99 98,18
Cantabria 9.677 0,77 98,57
Segovia 1.906 1,13 98,42
Sevilla 42.765 1,62 97,55
Soria 1.006 0,69 97,66
Tarragona 13.216 0,95 99,52
Teruel 1.744 0,52 99,56
Toledo 10.759 0,66 98,66
Valencia 48.533 1,04 99,12
Valladolid 6.237 1,12 99,01
Bizkaia 14.227 0,42 98,37
Zamora 2.176 0,96 99,33
Zaragoza 12.700 0,68 96,82
Ceuta 1.312 0,67 98,02
Melilla 774 3,77 94,39

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.