TEMPOS MEDIOS DE TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO DE PRESTACIÓNS POR DESEMPREGO DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL

CORA: Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas del Servicio Público de Empleo Estatal

Tempos medios de tramitación: XANEIRO 2021

Ámbito xeográfico Número de procedementos tramitados Tempo medio de resolución de expedientes en días naturais % de expedientes resoltos nun tempo igual ou inferior a días 15 naturais
TOTAL NACIONAL 1 . 909 . 409 7 , 41 84 , 44
Áraba/Araba 16 . 601 3 , 65 94 , 57
Albacete 13 . 044 1 , 90 96 , 77
Alicante /Alacant 71 . 855 8 , 66 79 , 80
Almería 20 . 459 6 , 45 86 , 14
Ávila 5 . 475 2 , 06 93 , 39
Badajoz 27 . 123 2 , 54 94 , 02
Balears, Illes 68 . 603 13 , 05 76 , 86
Barcelona 279 . 735 22 , 71 71 , 19
Burgos 14 . 251 3 , 39 93 , 81
Cáceres 15 . 895 2 , 45 96 , 59
Cádiz 52 . 023 3 , 82 92 , 29
Castelló 16 . 827 5 , 78 85 , 46
Ciudad Real 14 . 518 2 , 03 94 , 68
Córdoba 30 . 539 1 , 83 95 , 78
A Coruña 34 . 985 3 , 65 88 , 12
Cuenca 5 . 237 1 , 25 96 , 69
Xirona 40 . 955 6 , 26 86 , 76
Granada 38 . 251 2 , 95 93 , 76
Guadalajara 9 . 281 1 , 48 97 , 69
Gipuzkoa 30 . 947 3 , 89 89 , 02
Huelva 19 . 045 5 , 76 86 , 05
Huesca 7 . 461 9 , 22 82 , 97
Xaén 17 . 564 1 , 90 96 , 73
León 15 . 171 1 , 79 96 , 88
Lleida 15 . 865 6 , 96 71 , 20
Rioxa, A  12 . 968 12 , 08 70 , 12
Lugo 7 . 774 1 , 36 96 , 56
Madrid 225 . 379 13 , 57 76 , 33
Málaga 76 . 626 10 , 09 77 , 20
Murcia 69 . 886 7 , 09 85 , 01
Navarra 28 . 911 7 , 92 80 , 02
Ourense 8 . 476 2 , 33 94 , 66
Asturias 41 . 356 1 , 65 94 , 11
Palencia 5 . 680 3 , 19 90 , 33
Las Palmas 51 . 931 6 , 82 77 , 54
Pontevedra 34 . 874 4 , 19 91 , 51
Salamanca 11 . 400 6 , 29 78 , 69
Tenerife 52 . 695 4 , 40 91 , 16
Cantabria 21 . 774 2 , 83 92 , 96
Segovia 4 . 936 1 , 87 94 , 25
Sevilla 85 . 195 7 , 54 80 , 27
Soria 3 . 157 2 , 31 95 , 81
Tarragona 35 . 009 9 , 84 77 , 23
Teruel 4 . 400 0 , 55 98 , 27
Toledo 22 . 773 5 , 63 80 , 87
Valencia 106 . 926 2 , 91 94 , 11
Valladolid 18 . 984 4 , 62 93 , 57
Bizkaia 46 . 669 2 , 18 93 , 78
Zamora 4 . 529 1 , 45 98 , 23
Zaragoza 41 . 541 9 , 12 77 , 10
Ceuta 1 . 926 5 , 44 84 , 98
Melilla 1 . 924 15 , 52 69 , 05

Explicación:

  • Número de procedementos tramitados. Inclúense todos aqueles procedementos de alta inicial e continuación das prestacións por desemprego que se deron por finalizados durante o período de referencia con independencia do resultado da terminación do procedemento.
  • Tempo medio de tramitación. Recóllese en días naturais o tempo medio de tramitación dos procedementos de prestacións por desemprego, calculado desde a presentación da solicitude ata que se dá por finalizado o expediente.
  • % de expedientes resoltos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais. Recóllese a porcentaxe de expedientes resoltos respecto dos expedientes recibidos nun prazo igual ou inferior a días 15 naturais (prazo que o Servizo Público de Emprego Estatal ten para ditar resolución), calculado desde a data en que se formulou a solicitude.
  • Nota: El cobro de prestaciones por desempleo reconocidas hasta el último día hábil de cada mes se realizan el día 10 del mes siguiente o primer día hábil posterior.