INFORMACIÓN COVID- 19 DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL EN MELILLA

Para atención telemática web

Trámites de Demanda de Emprego

A selaxe da demanda de emprego será automático ata 31 o de xaneiro de .. 2021

Renovación da demanda a partir do 1 de febreiro: Co fin de facilitar aos/os usuarios/as o acceso ordenado e cunha cota diaria para a renovación da demanda de forma presencial na Oficina de Emprego a partir do día 1 de febreiro de , 2021 habilitouse desde o 25 de xaneiro un número de teléfono para cita previa que será atendido de luns a venres en horario de   9 14 a horas:  952 99 30 08 . 

Expedición de claves: a Oficina de Emprego atenderá, con CITA PREVIA, a aquelas persoas que necesiten a expedición de novas cl@ves para que poidan realizar os seus trámites en liña. O teléfono para solicitar a cita é  952 99 30 08 , de luns a venres, en horario de 9 39 ; 00 h a 14 39 ; 00 h.

Alta en demanda: Co fin de facilitar aos/os usuarios/as o acceso ordenado e cunha cota diaria para o alta na demanda de forma presencial na Oficina de Emprego, habilitouse número de teléfono para cita previa que será atendido de luns a venres en horario de 9 14 a horas: 952 99 30 08 .

Caixa de correos da demanda: dp 52 demanda@sepe.es. Esta caixa de correos é só para altas iniciais e actualización de datos. Se se vai a solicitar prestación, NON fai falta o envío da solicitude de alta a esta caixa de correos, a demanda farase de oficio cando se xestione a prestación.

No se podrá duplicar la solicitud de inscripción de demanda (buzón y presencial), siguiéndose un riguroso orden cronológico de presentación de solicitudes sin que exista pre valencia de ninguno de los cauces habilitados.

Tramitación de Prestacións

Cita previa pola nosa web: https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do.

Realizando unha presolicitud da prestación, realizarase pola web do SEPE, na sección dedicada a Medidas COVID- 19 . Se se atopa en situación de desemprego NON motivada por un ERTE / Formulario para pre-solicitude individual de prestacións por desemprego.

Non se poderá duplicar una mesma solicitude por distintas vías (cita previa e presolicitud).

Desde o 1 de xuño de é 2021 necesario acreditar a BAE ante o noso organismo. Para iso, se Vde. quere solicitar a acreditación da BAE para a SEDE deberá mandar o arquivo “solicitude acreditación BAE para SEDE”, anexado no apartado de documentación, á seguinte dirección: dp 52 bae@sepe.es.

Información sobre Plans de Emprego de Melilla

icono descarga

Documentación Plans de Emprego Delegación do Goberno en Melilla

Caixa de correos de Correo Electrónico para presentación de alegacións á listaxe do Plan de Emprego da Cidade Autónoma de Melilla. (Permanecerá activo ata 14 o de decembro inclusive). Informamos que esta caixa de correos non atenderá outro tipo de cuestións: dp 52 alegacionplanescam@sepe.es

Para atencíón Telefónica:

RATEL: 952 99 07 98 (locución Opción 2 )