INFORMACIÓN COVID- 19 DO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTATAL EN MELILLA

NOVOS SERVIZOS do SEPE

A partir domartes 28 de xuño, poderanse realizar no Punto de axuda dixital da oficina de emprego os seguintes trámites a través da web: 

  1. Renovación da demanda de emprego (selaxe).
  2. Ver datos da demanda de emprego.
  3. Sacar xustificante da demanda de emprego.
  4. Obter informes de:

Ademas, poderá solicitar Atención presencial con “QUENDA sen cita previa” para os trámites:

  • Rexistro. (Dirección Provincial)
  • Trámites a través do PUNTO DE AXUDA DIXITAL. (Oficina de Emprego)
  • OFERTAS de Formación (Dirección Provincial) e de Traballo (Oficina de Emprego)

Pode sacar quenda presencial escaneando o seguinte código QR:

Comunicación Saída-Regreso Estranxeiro

A partir do 7 de xuño das 2022 comunicacións de saída e regreso do estranxeiro presentaranse de forma, exclusivamente, telemática.

Por correo electrónico

Poderanse comunicar por correo electrónico, achegando o modelo oficial de comunicación e o pasaporte completo, na dirección:

dp 52 salidasextranjero@sepe.es

A través dun escrito

Tamén se poderá remitir un escrito dirixido á dirección provincial do SEPE en Melilla a través do punto de rexistro xeral da administración xeral do estado. É necesesario Certificado Dixital.


Documentación

Para atención telemática web

Trámites de Demanda de Emprego

Trámites de Demanda de Emprego a partir do 1 de setembro 2021 :

Renovación da demanda: Se desexa renovar presencialmente a súa demanda pida CITA PREVIA a través desta páxina web, www.sepe.es, nesta seguinte ligazón: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedementos-e-servizos/persoas/proteccion-por-desemprego/cita-previa.html

*Lembre que tamén poderá realizar esta xestión accedendo con cl@ve ao trámite en liña ou chamando ao teléfono de RATEL: 952 99 07 98

Expedición de claves: Se desexa realizar presencialmente este trámite pida CITA PREVIA a través desta páxina web, www.sepe.es, na seguinte ligazón: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedementos-e-servizos/persoas/proteccion-por-desemprego/cita-previa.html

Modificación/actualización de datos persoais e/ou información xeral: Se desexa realizar presencialmente este trámite pida CITA PREVIA a través desta páxina web, www.sepe.es, na seguinte ligazón: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedementos-e-servizos/persoas/proteccion-por-desemprego/cita-previa.html

Caixa de correos da demanda: dp 52 demanda@sepe.es. Esta caixa de correos é só para altas iniciais e actualización de datos. Se se vai a solicitar prestación, NON fai falta o envío da solicitude de alta a esta caixa de correos, a demanda farase de oficio cando se xestione a prestación.

Tramitación de Prestacións

Cita previa pola nosa web:https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do.

Non se poderá duplicar una mesma solicitude por distintas vías (cita previa e presolicitud).

Desde o 1 de xuño de é 2021 necesario acreditar a BAE ante o noso organismo. Para iso, se Vde. quere solicitar a acreditación da BAE para a SEDEdeberá mandar o arquivo “solicitude acreditación BAE para SEDE”, anexado no apartado de documentación, á seguinte dirección: dp 52 bae@sepe.es.

Información sobre Plans de Emprego de Melilla

Documentación Plans de Emprego Delegación do Goberno en Melilla 2021 - 2022

Documentación Plans de Emprego Delegación do Goberno en Melilla

Caixa de correos de Correo Electrónico para presentación de alegacións á listaxe de o Plan de Emprego de Melilla 2021 , xestionado pola Delegación do Goberno en Melilla:dp 52 alegacionplangob@sepe.es

Caixa de correos de Correo Electrónico para presentación de alegacións á listaxe do Plan de Emprego da Cidade Autónoma de Melilla. (Permanecerá activo ata 13 o de decembro inclusive).Informamos que esta caixa de correos non atenderá outro tipo de cuestións: dp 52 alegacionplanescam@sepe.es

Para atención Telefónica:

RATEL: 952 99 07 98 (locución Opción 2 )