EXECUCIÓN PRESUPOSTARIA 2014

Nesta páxina, podes realizar o seguimento presupostario consultando os documentos mensuais da execución provisional do presuposto do Servizo Público de Emprego Estatal.