OFICINAS DE EMPREGO E/OU PRESTACIÓNS

 

Son os órganos de xestión territorial baixo a dirección e dependencia do Director Provincial do Servizo Público de Emprego Estatal. Poderán ter carácter presencial ou virtual a efectos de garantir a administración electrónica para a atención e xestión telefónica e telemática.

Localizador de oficinas e/ou prestacións