SUBSIDI EXTRAORDINARI PER A PERSONES EMPRADES DE LLAR (CONSULTAR TERMINIS)

Regimen especial de persones emprades de llar

Pot consultar-se l'estat de tramitació de la sol·licitud en el servici de consulta de la nostra Seu electrònica.

Des del de 21 juliol de 2020 no podrà sol·licitar-se el Subsidi Extraordinari per a Persones Emprades de Llar.

El Reial decret-llei 11 / 2020 , de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID- 19 , regula el subsidi de desocupació excepcional per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la seguretat Social.

Es podran beneficiar d'este subsidi extraordinari, les persones integrades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social que, estant en situació  d'alta abans de l'entrada en vigor del Reial decret 463 / 2020 , de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19 , es troben en alguna de les següents situacions:

a) Hagen deixat de prestar servicis, total o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seua voluntat, en un o diversos domicilis  amb motiu de la crisi sanitària del COVID- 19 .

b) S'haja extingit el seu contracte de treball per causes alienes a la voluntat de la persona treballadora i esta extinció es deu a la crisi sanitària del COVID- 19 .

Els fets causants hauran d'haver-se produït amb posterioritat al 14 dia de març, data d'entrada en vigor del Reial decret 463 / 2020 , de 14 de març.

En este enllaç resolem les preguntes més freqüents sobre el Subsidi Extraordinari de Persones Emprades de Llar.