Seu electrónica

Si no treball a Espanya al meu retorn tinc dret a alguna prestació per desocupació?

Si no treballa al seu retorn a Espanya té les següents opcions:
A)    COTITZACIONS ANTERIORS A LA SEUA EIXIDA D'ESPANYA: Pot accedir a prestació contributiva per les cotitzacions acreditades a Espanya abans de l'eixida a l'estranger que no s'hagueren utilitzat per a un altre dret anterior sempre que haguera cotitzat 360 dies o més.
B)     RAI D'EMIGRANT RETORNAT: En el supòsit de no tindre cotitzacions suficients anteriors a l'eixida, les persones emigrants retornades podran accedir al Programa de Renda Activa d'Inserció. Per a açò es requerix, entre altres requisits, ser major d'anys, 45 haver treballat almenys 6 mesos en l'estranger des de l'última eixida d'Espanya i haver retornat en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud.
Podran acreditar els períodes cotitzats en UK amb l'O 1 .