HE TREBALLAT EN REGNE UNIT PUC FER VALDRE LES MEUES COTITZACIONS EN UK PER A UNA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ A ESPANYA?

Sí, es tindran en compte els períodes cotitzats en UK. Per a açò necessita residir i treballar en últim lloc a Espanya.